فرم درخواست سالن اجتماعات نیایش محمدیه

فرم درخواست سالن اجتماعات نیایش محمدیه
قرارداد مشارکت اجرای برنامه های فرهنگی و هنری
مجتمع نیایش شهر محمدیه


تعهدات متقاضی
1- محتوای برنامه؛ تمامی محتوای برنامه می بایست مورد تایید مراجع ذیصلاح بوده و طرف دوم متعهد می شود؛
2- از اجرای هر گونه برنامه خارج از قوانین جمهوری اسلامی پرهیز نماید، در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب عدم رعایت آن بعهده ایشان خواهد بود.
3- اجرا برنامه در ایام تعطیلات رسمی، قانونی و روز های جمعه به هیچ عنوان میسر نمی باشد.
4- تمامی محتواهای مربوط به اجراء صحنه ای موسیقی می بایست با مجوز ارشاد بوده و خواندن بانوان، پوشش مناسب میهمانان، سخنرانان، مجریان برنامه و همچنین گروه موسیقی جز الزامی می باشد.
5- تصویر برداری از مراسم توسط مهمان ها ممنوع می باشد در غیر این صورت عواقب ناشی آن بعهده طرف دوم می باشد.
6- طرف دوم متعهد میگردد تمامی شئونات اسلامی شامل: حجاب و عفاف، لباس، پوشش و گفتار مناسب را در حین اجراء رعایت نماید.
7- طرف دوم متعهد میگردد: از هرگونه ضرر و زیان به سالن؛ پاره کردن صندلی ها، آتش سوزی، انفجار،تخریب و ... خودداری نماید. در غیر اینصورت عواقب مالی آن، بعهده ایشان خواهد بود.
8- طرف دوم متعهد میگردد: کلیه برنامه های اجرایی که نیاز به داشتن مجوز از مراجع ذیصلاح دارد بایستی قبل از اجرا مجوز آن به مسئول سالن ارائه گردد.
9- مسئولیت نظم و انتظامات برنامه طرف دوم بوده و ایشان موظف به رعایت آن می باشد.
10- مسئولیت فروش بلیط و هزینه ها کسب شده به عهده گروه اجرایی خواهد بود.
11- طرف دوم متعهد میگردد: ابزار و لوازم اجرایی برنامه را یک ساعت قبل از اجرا به سالن ارسال و نیم ساعت بعد از اجرای برنامه سالن تخلیه و آنرا تحویل نماید.
12- نظافت سالن به عهده طرف دوم می باشد و گروه اجرایی موظف می باشد که در پایان برنامه سالن را تمیز تحویل نمایند.